گروت منبسط شونده تیس

گروت منبسط شونده تیس

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

گروت منبسط شونده تیس

این محصول یک گروت خشک مخلوط شده و آماده مصرف می باشد که بعد از اجرا به سرعت سخت شده و قابل بهره برداری می باشد.
گروت منبسط شونده برای پر کردن زیر صفحات فلزی سازه های اسکلت فلزی و فونداسیون زیر دستگاه ها ی دارای لرزه و سنگین کارخانجات و پر نمودن حفره ها و شکاف ها به کار می رود.
گروت منبسط شونده تیس با مقاومت فشاری بالا در سه نوع 1001،1002،1003 وجو دارد.